So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Giải pháp APGITEK • Thiết bị viễn thông

  Allypark đã tạo ra được các sản phẩm như bộ ghép kênh PCM-30, thiết bị truyền dẫn quang SDH cho các tốc độ STM-1/4/16, thiết bị đầu cuối mạng quang GPON OLT & ONT, thiết bị chuyển mạch Ethernet 10/100/1000 Mbps và 10GE, và các thiết bị điện thoại để bàn dựa trên công nghệ IP, và tổng đại IP PBX

  Read Detail

 • Thiết bị cho nhà thông minh

  Allypark đã tạo ra được các sản phẩm như bộ ghép kênh PCM-30, thiết bị truyền dẫn quang SDH cho các tốc độ STM-1/4/16, thiết bị đầu cuối mạng quang GPON OLT & ONT, thiết bị chuyển mạch Ethernet 10/100/1000 Mbps và 10GE, và các thiết bị điện thoại để bàn dựa trên công nghệ IP, và tổng đại IP PBX

  Read Detail

 • Thiết bị đa phương tiện

  Allypark đã tạo ra được các sản phẩm như bộ ghép kênh PCM-30, thiết bị truyền dẫn quang SDH cho các tốc độ STM-1/4/16, thiết bị đầu cuối mạng quang GPON OLT & ONT, thiết bị chuyển mạch Ethernet 10/100/1000 Mbps và 10GE, và các thiết bị điện thoại để bàn dựa trên công nghệ IP, và tổng đại IP PBX

  Read Detail

 • Thiết bị nội thất và đồ gia dụng

  Allypark đã tạo ra được các sản phẩm như bộ ghép kênh PCM-30, thiết bị truyền dẫn quang SDH cho các tốc độ STM-1/4/16, thiết bị đầu cuối mạng quang GPON OLT & ONT, thiết bị chuyển mạch Ethernet 10/100/1000 Mbps và 10GE, và các thiết bị điện thoại để bàn dựa trên công nghệ IP, và tổng đại IP PBX

  Read Detail

 • Sản phẩm thiết bị y tế

  Allypark đã tạo ra được các sản phẩm như máy siêu âm xách tay, máy theo dõi bệnh nhân, máy đo điện tim, máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu, thiết bị bơm tiêm điện, và máy đo huyết áp bắp tay.

   

  Read Detail

 • Ánh sáng trong tổ chức sự kiện

  Cùng với âm thanh, ánh sáng trở nên rất quan trọng đối với sự kiện. Nó là công cụ tích cực và tác động có hiệu quả vào môi trường, tạo nên tâm lý môi trường cần thiết...

  Read Detail