So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Giải pháp công nghệ thông tin & viễn thông  • Thiết bị viễn thông

    Allypark đã tạo ra được các sản phẩm như bộ ghép kênh PCM-30, thiết bị truyền dẫn quang SDH cho các tốc độ STM-1/4/16, thiết bị đầu cuối mạng quang GPON OLT & ONT, thiết bị chuyển mạch Ethernet 10/100/1000 Mbps và 10GE, và các thiết bị điện thoại để bàn dựa trên công nghệ IP, và tổng đại IP PBX

    Read Detail

  • Thiết bị cho nhà thông minh

    Allypark đã tạo ra được các sản phẩm như bộ ghép kênh PCM-30, thiết bị truyền dẫn quang SDH cho các tốc độ STM-1/4/16, thiết bị đầu cuối mạng quang GPON OLT & ONT, thiết bị chuyển mạch Ethernet 10/100/1000 Mbps và 10GE, và các thiết bị điện thoại để bàn dựa trên công nghệ IP, và tổng đại IP PBX

    Read Detail