So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Giải pháp hệ thống đa phương tiện

Giải pháp hệ thống đa phương tiện  • Thiết bị đa phương tiện

    Allypark đã tạo ra được các sản phẩm như bộ ghép kênh PCM-30, thiết bị truyền dẫn quang SDH cho các tốc độ STM-1/4/16, thiết bị đầu cuối mạng quang GPON OLT & ONT, thiết bị chuyển mạch Ethernet 10/100/1000 Mbps và 10GE, và các thiết bị điện thoại để bàn dựa trên công nghệ IP, và tổng đại IP PBX

    Read Detail

  • Ánh sáng trong tổ chức sự kiện

    Cùng với âm thanh, ánh sáng trở nên rất quan trọng đối với sự kiện. Nó là công cụ tích cực và tác động có hiệu quả vào môi trường, tạo nên tâm lý môi trường cần thiết...

    Read Detail