Giới thiệu

CÔNG TY TNHH APGITEK VIỆT NAM


Quá trình hình thành và phát triển/The process of information and development

 • Ngày 20/11/2015 thành lập công ty TNHH Apgitek Vietnam/ Apgitek Vietnam Limited Company was established.
 • Ngày 13/11/2018 thay đổi đăng ký kinh doanh để phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chuyên nghiệp/ Change the business license to match the business sector of the company

Lĩnh vực kinh doanh chính/Business Core

 • Sản xuất thiết bị linh kiện điện tử/Producing electronic and telecommunication equipment
 • Thương mại/Commercial
 • Dịch vụ kỹ thuật/Techical Service
 • Thầu hoàn thiện/Finished Contractor

Các đơn vị phòng ban/Company’s Divisions

 • Phòng tổ chức hành chính/Administration Division
 • Phòng kế toán tài chính/Financial & Accounting Division
 • Phòng đối ngoại/Foreign Relations Division
 • Phòng kinh doanh/Sales of materials and equipment Division
 • Phòng phát triển thị trường/ Maket development Division
 • Phòng xuất nhập khẩu/ Import – Export Division
 • Phòng kỹ thuật/Techical Division
 • Phòng Dịch vụ kỹ thuật/Technical Service
 • Phòng chăm sóc khách hàng/Customer care