Danh sách khách hàng

I - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM/EVN

1. TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

2. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

3. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

4. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

5. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH

II - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

1. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN)

2. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)

III - TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN

1. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG

2. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN

3. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐÔNG

4. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU

5. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ

6. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NÔNG SƠN

7. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1

IV - CÁC CÔNG TY KHÁC

1. TỔNG CÔNG TY GIẤY  BÃI BẰNG – TẬP ĐOÀN GIẤY VIỆT NAM

2. TỔNG CÔNG TY CP HÓA CHẤT LÂM THAO

3. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

4. CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

5. TỔNG CÔNG TY GIẤY AN HÒA

6. NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN

7. NHÀ MÁY LỌC DẦU BÌNH SƠN

8. FORMOSA HÀ TĨNH

9. VEDAN VIỆT NAM

10. CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DTL